Förskolans vision

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg, rolig, samt lärorik verksamhet som ger möjlighet för barnen att:

  • utveckla en positiv livssyn och framtidstro
  • utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld
  • utveckla en ansvarskänsla och känna tilltro till sin egen och andras förmåga "jag kan, jag vill, jag vågar"
  • utveckla demokratiska värden och förståelse såsom respekt och solidaritet i samhället
  • känna att de är en tillgång för andra människor